o nas

aktualno¶ci

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP


Braniewo dnia 25.04.2018r.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie ogłasza przetarg

publiczny na opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej oraz kompleksowe

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego w tym ¶wiadczenie usług doradczych podczas postępowania

przetargowego, dla projektu pn „Platforma e-usług medycznych oraz EDM w

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie ”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.2 E-zdrowie.

Umowa nr RPWM.03.02.00-28-0002/17-00.

Termin składania ofert: 07.05.2018 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 07.05.2018 r. godz.11:15
DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

Zał±czniki do pobrania:

* Zał±czniki do ogłoszenia

* TREŚĆ OGŁOSZENIA

* Wybór oferty


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.