o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIPORGANIZACJA PRZYJĘĆ W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Braniewie


SZANOWNI PACJENCI

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie.

2. Administrator Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobnych.

3.W sprawach ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z w/w Inspektorem pod numerem tel. 794-687-820 oraz mailowo na adres iod@consulting.net.pl

4.Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomoœć na adres : iod@consulting.net.pl 5.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.

6.Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w WSPL SPZOZ w Braniewie.

7.Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych.

8.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

9.Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318)

10.Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (ART. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

PORADNIAPRACOWNIKREJESTRACJA
CHIRURGICZNAJ.LEWKOWICZ261-315-584
DERMATOLOGICZNAM.GORBACZEWSKI261-315-584
GINEKOLOGICZNAS.OWCZAREK261-315-580
STOMATOLOGD.KRECZKO261-315-575
ORTOPEDYCZNAS.KAMIŃSKI261-315-584
ORTOPEDYCZNAŁ.ADAMCZYK261-315-584
NEUROLOGICZNAP.SOWICKI261-315-584
OTOLARYNGOLOGICZNAA.KOBUS261-315-584
UROLOGICZNAŁ.GRYCKO i T.MUZYKA261-315-584
PULMONOLOGICZNAN.RANT261-315-584
PEDIATRYCZNYL.MARZJAN261-315-584
PEDIATRYCZNYR.SZEWCZYK261-315-584
INTERNISTAM.PRUSINOWSKI261-315-584
INTERNISTAA.JANICKA-SMORCZEWSKA261-315-584
INTERNISTAJ.LEWKOWICZ261-315-584
OKULISTYCZNAA.WITKOWSKI261-315-584


GABINETPRACOWNIKTEL. KONTAKTOWY
PUNKT POBRAŃ
-
261-315-574
FIZJOTERAPIAE.JANUSZKO261-315-581
śRODOWISKOT. GŁUCHOWSKA261-315-580
RTGP.KRAWCZYK261-315-576
KSIĘGOWOśĆJ.MAŁACHOWSKA - SOKÓŁ261-315-573
DYREKTORK.KAPŁON261-315-571


Tu możesz pobrać organizację przyjęć w Naszej Placówce w Exelu
Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.