o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-rejestracja
E-recepty


kontakt

BIP


ORGANIZACJA PRZYJĘĆ W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Braniewie
(szczegółowe zestawienie przyjmujących, dni i godzin przyjęć znajdą Panstwo na dole tej strony)


SZANOWNI PACJENCI

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") administratorem Twoich danych osobowych jest
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie.

2. Administrator Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobnych.

3.W sprawach ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z w/w Inspektorem pod numerem tel. 794-687-820 oraz mailowo na adres iod@consulting.net.pl

4.Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres : iod@consulting.net.pl 5.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.

6.Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w WSPL SPZOZ w Braniewie.

7.Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych.

8.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

9.Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318)

10.Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (ART. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

By wyświetlic organizację przyjęć w Naszej Placówce, kliknij na link poniżej

ZESTAWIENIE

Wersja do druku w formacie .pdf (Acrobat Reader)

ZESTAWIENIE (PDF)

Druk wniosku o udostępnienie i upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej, wersja w formacie .pdf (Acrobat Reader)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE (PDF)

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.