o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-rejestracja
E-recepty


kontakt

BIP21.08.2023
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2023r.


15.06.2023
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA - PROTOKÓŁ TREŚĆ


31.05.2023
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych


17.05.2023
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - PROTOKÓŁ TREŚĆ


15.05.2023
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH - KONKURS ANULOWANY - PROTOKÓŁ TREŚĆ


17.04.2023
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


17.04.2023
OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych


18.11.2022
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata od 2023 - 2025
- KONKURS ZAKOŃCZONY


27.06.2022
Budowa drogi pożarowej wraz z placem do zawracania i drogą manewrową oraz budowę kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu wojskowego w Braniewie


09.06.2022r
Budowa drogi pożarowej wraz z placem do zawracania i drogą manewrową oraz budowę kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu wojskowego w Braniewie przy ul. Stefczyka 11, działki nr 118, 119, 122, Obr.0012 Braniewo


13.08.2018r. - PLATFORMA E-USŁUG oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinanoswanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. - PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKOŃCZONY


04.07.2018r. - PLATFORMA E-USŁUG oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinanoswanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. - PRZETARG UNIEWAŻNIONY


25.04.2018r. - OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM nr 1/ZP/2018 - ZAKOŃCZONY

25.11.2016r. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2017 - 2019 - konkurs zakończono

07.07.2016r. Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego - PRZETARG ZAKOŃCZONY

02.03.2016r. Przetarg nieograniczony na zakup USG - PRZETARG ZAKOŃCZONY

02.03.2016r. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie : Przebudowa Gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Psychiatrycznego w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Stefczyka 11 na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473,z 2014 r. poz.423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.2164 ) - PRZETARG ZAKOŃCZONY

27.05.2015r. ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI (Ustawa PZP art.4 pkt.8) NA:
Dostawę i montaż aparatury do fizykoterapii


20.04.2015r. Dostawa i montaż aparatury do fizykoterapii - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

19.12.2014r. Zapytanie ofertowe - Modernizacja Gabinetu Ginekologiczno - Położniczego.

11.06.2014r. Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Laryngologiczno - Neurologicznego z Zabiegowym - PRZETARG ZAKOŃCZONY

29.11.2013r. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2014 - 2016 - PRZETARG ZAKOŃCZONY

22.07.2013r. Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Dermatologicznego - PRZETARG ZAKOŃCZONY

10.05.2013r. Przetarg nieograniczony - Dostawa i instalacja systemu do pośredniej radiografii cyfrowej - PRZETARG ZAKOŃCZONY

08.06.2012r.Przetarg nieograniczony - Dział fizjoterapii  przebudowa istniejących pomieszczeń na sale rehabilitacyjne - PRZETARG ZAKOŃCZONY

26.03.2012r.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na sale rehabilitacyjne - wykonanie wentylacji mechanicznej - PRZETARG ZAKOŃCZONY

07.12.2011r. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2012 - 2013 - PRZETARG ZAKOŃCZONY

04.11.2011r. Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań laboratoryjnych - PRZETARG ZAKOŃCZONY

01.08.2011r. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie: Modernizacji i adaptacji pomieszczenia magazynowego z przystosowaniem na Gabinet Stomatologiczny - PRZETARG ZAKOŃCZONY

15.04.2011 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie:
Modernizacja pomieszczeń : PORADNI PEDIATRYCZNEJ - PRZETARG ZAKOŃCZONY


26.11.2010r Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na rok 2011 - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
- KONKURS ZAKOŃCZONY


26.10.2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY na modernizację pomieszczeń : Poradni Chirurgicznej - dostosowanie pomieszczeń do wymagań zawartych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. ( Dz.U.Nr 213 poz.1568 ) - PRZETARG ZAKOŃCZONY


Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.