o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-rejestracja
E-recepty


kontakt


BIP

W DNIACH 23.08-30.08.2022 GABINET STOMATOLOGICZNY JEST NIECZYNNY


13.08.2018r. - PLATFORMA E-USŁUG oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinanoswanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. - PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKOŃCZONY
04.07.2018r. - PLATFORMA E-USŁUG oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinanoswanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
25.04.2018r. - OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM nr 1/ZP/2018 - ZAKOŃCZONY25.11.2016r. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2017 - 2019 - konkurs zakończony07.07.2016r. Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego - PRZETARG ZAKOŃCZONY02.03.2016r. Przetarg nieograniczony na zakup USG - PRZETARG ZAKOŃCZONY02.03.2016r. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie : Przebudowa Gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Psychiatrycznego w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Stefczyka 11 na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473,z 2014 r. poz.423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.2164 ) - PRZETARG ZAKOŃCZONY27.05.2015r. ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI (Ustawa PZP art.4 pkt.8) NA:
Dostawę i montaż aparatury do fizykoterapii - ZAKOŃCZONE
UWAGA ! Z DNIEM 1.04.2015 ZMIANA TELEFONÓW DO REJESTRACJI 261-315-584

29.12.2014r. Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż z dniem
2 stycznia 2015 nasza przychodnia otwiera Gabinet Medycyny Pracy. Serdecznie zapraszamy.


19.12.2014r. Zapytanie ofertowe - Modernizacja Gabinetu Ginekologiczno-Położniczego11.06.2014r. Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Laryngologiczno - Neurologicznego z Zabiegowym - PRZETARG ZAKOŃCZONY29.11.2013r. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2014 - 2016 - PRZETARG ZAKOŃCZONY

22.07.2013r. Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Dermatologicznego - PRZETARG ZAKOŃCZONY

10.05.2013r. Przetarg nieograniczony - Dostawa i instalacja systemu do pośredniej radiografii cyfrowej - PRZETARG ZAKOŃCZONY08.06.2012r.Przetarg nieograniczony - Dział fizjoterapii przebudowa istniejących pomieszczeń na sale rehabilitacyjne - PRZETARG ZAKOŃCZONY


26.03.2012r.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na sale rehabilitacyjne - wykonanie wentylacji mechanicznej - PRZETARG ZAKOŃCZONY

07.12.2011r. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2012 - 2013 - PRZETARG ZAKOŃCZONY04.11.2011r. Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań laboratoryjnych - PRZETARG ZAKOŃCZONY01.08.2011r. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie: Modernizacji i adaptacji pomieszczenia magazynowego z przystosowaniem na Gabinet Stomatologiczny - PRZETARG ZAKOŃCZONY15.04.2011 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie:
Modernizacja pomieszczeń : PORADNI PEDIATRYCZNEJ - PRZETARG ZAKOŃCZONY


26.11.2010 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na rok 2011 - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
- KONKURS ZAKOŃCZONY
26.10.2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY na modernizację pomieszczeń : Poradni Chirurgicznej - dostosowanie pomieszczeń do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
( Dz.U.Nr 213 poz.1568 ) - PRZETARG ZAKOŃCZONY16.06.2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY na Wynajem pomieszczeń przeznaczonych na Aptekę Ogólnodostępną wraz z przekazaniem w trybie art. 231 Kp pracowników zatrudnionych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ. - PRZETARG ZAKOŃCZONY26.04.2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonywanie badań laboratoryjnych - PRZETARG ZAKOŃCZONY09.12.2009 Przetarg nieograniczony na budowę i montaż dżwigu
- PRZETARG ZAKOŃCZONY20.11.2009 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na lata 2010 - 2011
->PRZETARG ZAKOŃCZONY
05.08.2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane : Adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przystosowaniem na:
GABINET UROLOGICZNY - adaptacja pomieszczeń do potrzeb gabinetu,
oraz WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia. - przetarg zakończony
16.02.2009 - Przetarg nieograniczonego o wartości poniżej 14000 euro na zakup medycznego sprzętu okulistycznego - przetarg zakończonyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA śWIADCZENIA ZDROWOTNE 2009 - przetarg zakończony.


Wykonujemy bezpłatne badania słuchu (audiogram) od miesiąca sierpnia 2008.

W dniu 15 września 2008 odbyła się akcja pobierania krwi na hemoglobinę.


Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.