WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ Braniewo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Lampa szczelinowa

DOFINANSOWANIE: 20 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 25 206,99 zł

Umowa: 3300016714/91/6/DWSZdr/PMT/2020