WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ Braniewo
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Godło Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Spektralny tomograf okulistyczny SOCT

DOFINANSOWANIE: 72 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 127 710,00 zł

Umowa: 19/3300018664/76/DWSZdr/WNiL/PMT/21