WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ Braniewo
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Godło Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

  Budowa drogi przeciwpożarowej z placem do zawracania

DOFINANSOWANIE: 400 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 521 169,27 zł

Umowa: 157/3300022230/368/DWSZdr/WNiL/PIB/22