o nas

aktualno¶ci

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP


* UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU z dnia 08.08.2018r.

Braniewo dnia 01.08.2018r.


2/ZP/2018
W dniu 30.07.2018r. o godzinie 11:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiaj±cy Wojskowa Specjalistyzna Przychodnia Lekarska w Braniewie, reprezentowanym przez Komisję Przetargow± w składzie:

1. Janusz Lewkowicz - Przewodniczący
2. Aleksandra Wojtkiewicz - Sekretarz
3. Maria Buklewska - Członek
4. Joanna Małachowska - Sokół - Członek
5. Ewa Janszko - Członek

dokonała otwarcia w postępowaniu przetargowym na: Platforma e-usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinanoswanego przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 sala konferencyjna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj±cy podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 364 184,97zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesi±t cztery tysi±ce sto osiemdziesiąt cztery złote 97/100 złotych).

* Protokół z otwarcia z dnia 30.07.2018r.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_________________________________________________________________________________

Braniewo dnia 04.07.2018r.


2/ZP/2018
Platforma e-usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinanoswanego przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 30.07.2018 r. godz.11:00


Ogłoszenie nr583497-N-2018 z dnia 04.07.2018r.


ogłoszenie nr 500168053-N-2018 z dnia 17.07.2018r.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


PLIKI DO POBRANIA:

* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* Wzór umowy o ochronie danych

* Wzór umowy o ochronie danych- edytowalny

* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu

* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu - edytowalny

* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - DOSTAWA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - DOSTAWA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA - edytowalny

* FORMULARZ OFERTOWY

* FORMULARZ OFERTOWY - edytowalny

* WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

* WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW - edytowalny

* O¶wiadczenia Wykonawcy

* O¶wiadczenia Wykonawcy - edytowalny

* Umowa o powierzenie danych

* Umowa o powierzenie danych - edytowalny

* Dodatkowe wymaganie

* Pytania i odpowiedzi na 19.07.2018r.

* Pytania i odpowiedzi na 23.07.2018r.

* Pytania i odpowiedzi na 24.07.2018r.


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.